Je hebt de ambitie het beste uit je medewerkers te halen. Daarvoor ben je bereid te investeren in hun ontwikkeling en groei. Ook geloof je erin dat de organisatiedoelen alleen behaald worden als de verbondenheid tussen medewerker en organisatie centraal staat. Wel twijfel je soms over de juiste vorm en aanpak van persoonlijke en – teamontwikkeling. 

Het goede nieuws? Je bent niet de enige! Al onze klanten zijn gezonde ‘twijfelaars’, zijn ontwikkelingsgericht en zoeken de samenwerking met ons om mens en organisatie optimaal op elkaar af te stemmen. Assessment, coaching, teamcoaching en training zijn onze instrumenten. Wijzelf bespelen ze.

ACT2Grow zet aan tot ACT(ie) en groei! Dat doen we mét en vóór jou!

hoi

Over ons

Met een gedeelde achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie bundelen wij, Marin Kramer en Annemarie Groenendaal, onze krachten.

Ruim 8 jaar hebben wij samengewerkt bij een adviesbureau, actief op de markt voor assessment, training en coaching. Op 1 januari 2018 zijn we samen we het avontuur aangegaan en hebben wij ACT2Grow opgericht.

Wij werken vanuit de overtuiging dat iedereen talent heeft en dit ook kan ontwikkelen. Soms is daarbij wat ondersteuning nodig. Daar zijn wij voor.

Onze aandacht gaat uit naar individuen en teams, die – net als wij – gericht zijn op groei. Wij werken met mensen in de context van organisaties en nemen de interactie met de (organisatorische) omgeving altijd mee in onze trajecten.

Drs. Annemarie Groenendaal Psycholoog NIP

Persoonlijk en belangstellend, stevig en doortastend.

“Iedere medewerker is in staat zijn eigen oplossingen te bedenken voor zijn eigen vraagstukken, vaak is daar alleen wat support bij nodig”

Drs. Marin Kramer Psycholoog NIP

Verbindend en pragmatisch, met een scherp oog voor menselijk gedrag

“Iedere medewerker is uniek en kan op zijn eigen manier bijdragen aan het succes van een organisatie”