training

 • In onze organisatie bestaan veel verschillende eilandjes. We willen graag meer eenheid, hoe zorgen we ervoor dat onze mensen meer als team gaan samenwerken?
 • Onze organisatie verandert en dat vraagt andere vaardigheden van onze mensen. Hoe geven we onze mensen de juiste tools in handen?
 • Ons middenkader bestaat voornamelijk uit startende leidinggevenden. Hoe kunnen we hen versterken in hun rol?
 • We merken dat er in onze organisatie veel over, maar weinig met elkaar gepraat wordt. Hoe stimuleren we mensen om met elkaar te praten en elkaar op een goede manier feedback te geven?
 • Onze adviseurs sluiten niet altijd goed aan bij hun klanten. Wat kunnen we hen bieden om zich beter te kunnen verplaatsen in de klant en diens behoefte?

Wanneer deze (of andere) vragen spelen komen wij graag langs om met u te praten over een ontwikkeltraject op maat voor uw mensen.

onze werkwijze

In een uitgebreide intake met u als opdrachtgever gaan we op zoek naar de daadwerkelijke ontwikkelvraag. Waar loopt u in de praktijk tegen aan? Wat hebben uw mensen naar uw idee nodig om effectiever te worden? Wanneer is het traject in uw ogen geslaagd? Daarnaast gaan we graag in gesprek met andere belanghebbenden in het traject. Zo kan bijvoorbeeld een intake gepland worden met de groep medewerkers waar het om gaat. Op deze manier brengen we de ontwikkelbehoefte scherp in beeld en kunnen we voor u een passend voorstel maken. Bij voorkeur zoeken we hierbij naar een combinatie van groepssessies en individuele coaching. Wij geloven er namelijk in dat elk teamlid een even belangrijke, zo niet onmisbare, schakel vormt in het team. Om het team als geheel optimaal te laten functioneren, betekent dit dat sommige teamleden -net wat meer dan anderen- ondersteuning nodig hebben bij het effectief pakken van hun positie/rol in het team. Het ondersteunen van het groepsproces, juist door ook aandacht te schenken aan individuele leervragen, wensen en behoeften, is ons inziens essentieel. Dit versterkt de dynamiek in het groepsproces, waarin “van en met elkaar leren” leren centraal staat.

(team)training bij ACT2Grow staat voor:

 • In veiligheid en vertrouwen met elkaar aan de slag
 • Open en eerlijke communicatie
 • Aandacht voor het groepsproces, maar ook voor de individuele behoefte
 • ACTie; leren door proberen, doen en ervaren
 • Groei; samen naar effectiever gedrag
 • Plezier; leren = leuk

Meer weten? Neem contact met ons op!