onze werkwijze

Teamcoaching is erop gericht om de communicatie en samenwerking in teams te verbeteren. Het doel is om het team als geheel volwassener te maken. Wij doen dit door te kijken naar patronen in het team en door deze inzichtelijk te maken voor het team. Is dit gedrag waar het team tevreden mee is? Dan laten we het zoals het is. Is het team niet tevreden met dit gedrag? Dan gaan we samen aan de slag om nieuw gewenst gedrag aan te leren. Daarbij sluiten we aan bij de behoefte van het team. Is een team al heel vertrouwd met elkaar en is er openheid en veiligheid? Dan zullen we sneller toe kunnen naar doelen, resultaten, vaardigheden en gedrag. Is er angst in het team, is er nog geen open communicatie en onvoldoende veiligheid? Dan helpen wij eerst om het veiliger te maken.

Het gehele proces ziet er als volgt uit:

  • We starten met een intake met jou als opdrachtgever: wat zijn jouw wensen? Welke resultaten wil jij met het team bereiken?
  • Wij stellen een offerte op, waarin zowel inhoud, proces als kosten zijn opgenomen.
  • Optioneel voeren wij met elk teamlid een persoonlijk intakegesprek, waarin het proces wordt toegelicht, maar het teamlid ook de gelegenheid krijgt de eigen wensen en behoeften te delen met de teamcoach.
  • In een kick-off met het hele team formuleren we gezamenlijk de coachingsdoelstellingen; welke taak- en samenwerkingsdoelen zijn er?
  • Commitment van het team is essentieel voor het slagen van het traject. Zodra dit er is, vervolgen we het traject.
  • In verschillende sessies werken we toe naar het creëren van een zelfstandig opererend en constructief samenwerkend team.
  • Onze trajecten bestaan altijd uit meerdere teamsessies; doorgaans zo’n vijf. Deze sessies beslaan één dagdeel.