Hoe effectief is jouw team?

Het Ajax van vorig jaar, waar iedereen zo lovend over was, de Nederlandse handbaldames die er ieder toernooi weer staan, de teams van Google en Spotify; allemaal voorbeelden van teams die op een effectieve wijze samen werken. Maar hoe doen ze dat nu precies?

In iedere groep van mensen is een goede samenwerking een uitdaging. Dit geldt voor een operationeel team, maar net zo goed voor een managementteam of een projectteam. Wat onderscheidt de succesvolle- nu precies van de minder succesvolle teams?

In een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door Google is naar voren gekomen dat wie er in het team zit niet eens zoveel uitmaakt, maar dat het vooral gaat om de manier waarop er met elkaar samen gewerkt wordt. Uit het onderzoek zijn vijf belangrijke factoren naar voren gekomen die bepalend zijn voor de effectiviteit van een team, waarbij de volgorde het belang aangeeft.

  1. Psychologische veiligheid; de perceptie dat je als individu risico’s kunt nemen zonder daar voor afgestraft te worden. Ofwel; het vertrouwen dat je fouten mag maken, ideeën kunt opperen en vragen kunt stellen zonder dat iemand je daarom uitlacht of straft.
  2. Onderling vertrouwen; in teams waarin men elkaar als betrouwbaar ervaart zorg iedereen ervoor dat het werk van hoge kwaliteit is en tijdig wordt opgeleverd. Verantwoordelijkheden worden niet afgeschoven.
  3. Structuur en helderheid; om als team effectief te kunnen opereren is het van belang dat ieder individu begrijpt wat er van hem/haar verwacht wordt en dat de gevolgen van de prestatie van het individu belangrijk zijn voor het teamdoel. De doelen die worden gesteld moeten specifiek, uitdagend en haalbaar zijn.
  4. Betekenisvol werk; teamleden moeten het gevoel hebben dat hun werk of het resultaat dat ze behalen betekenisvol is. Op welk vlak er betekenis wordt gegeven aan het werk is voor ieder teamlid persoonlijk en kan dus verschillen.
  5. Impact; het gevoel hebben dat jouw werk een verschil maakt is belangrijk voor teams. Een team wil graag ervaren dat het werk dat zij doen bijdraagt aan het organisatiedoel.

Teams die bij alle factoren een vinkje kunnen zetten functioneren goed, wat wil zeggen dat mensen met plezier samenwerken en dat beoogde resultaten ook worden bereikt.

Hoe zit het in jouw team(s)? Waar kun jij een vinkje zetten en waar is nog ruimte voor verbetering?

Als je zelf onderdeel van het team uitmaakt (als teamlid of als leidinggevende) is het vaak lastig om te zien waar je als team nog stappen kunt zetten. Een teamcoach kan hierbij helpen. Meer weten over teamcoaching? Lees hier hoe wij dit aanpakken.

Deel dit artikel!