teamcoaching

onze werkwijze

  • De mensen in mijn team werken nog niet zo lang samen, ik merk dat ze meer langs dan met elkaar werken. Hoe maak ik van deze groep mensen echt een team?
  • Er wordt in ons team meer over dan met elkaar gesproken. Hoe doorbreek ik dat patroon?
  • Het team is zelfsturend, maar niemand lijkt echt verantwoordelijkheid te nemen. Hoe zorg ik voor meer betrokkenheid?
  • Er staat een reorganisatie gepland. Hoe zorg ik ervoor dat mijn teams ook echt gaan werken volgens de nieuwe visie en missie?
  • Er zitten ontzettend veel individuele kwaliteiten in dit team, maar in de groep komt het er niet uit. Hoe zorg ik ervoor dat mensen meer gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten?

Wanneer deze (of andere) vragen spelen, is het zinvol om teamcoaching in te zetten.

Onze werkwijze

Teamcoaching is erop gericht om de communicatie en samenwerking in teams te verbeteren. Het doel is om het team als geheel volwassener te maken. Wij doen dit door te kijken naar patronen in het team en door deze inzichtelijk te maken voor het team. Is het gedrag waar het team tevreden mee is? Dan laten we het zoals het is. Is het team niet tevreden met dit gedrag? Dan gaan we samen aan de slag om nieuw gewenst gedrag aan te leren. Daarbij sluiten we aan bij de behoefte van het team. Is een team al heel vertrouwd met elkaar en is er openheid en veiligheid? Dan zullen we sneller toe kunnen naar doelen, resultaten, vaardigheden en gedrag. Is er angst in het team, is er nog geen open communicatie en onvoldoende veiligheid? Dan helpen wij eerst om het veiliger te maken. Onze trajecten bestaan altijd uit meerdere teamsessies. We beginnen met een intake met u als opdrachtgever en gaan daarna in een kick-off met het team de doelen van de coaching vaststellen. Commitment van het team is namelijk essentieel voor het slagen van het traject. Vervolgens wordt in verschillende sessies toegewerkt naar het creƫren van een zelfstandig opererend team.

Wat levert teamcoaching op?
  • Meer onderling begrip en waardering voor de verschillen in de groep
  • Teamleden geven elkaar constructieve feedback
  • Er wordt in een prettige sfeer samengewerkt aan gemeenschappelijke doelen
  • Teamleden maken gebruik van elkaars kwaliteiten

Meer weten? Neem dan contact met ons op!